Vi har netop sendt vores Bekymringskort ud til alle medlemmer i klubben.

I får dette kort fordi vi gerne vil delagtiggøre jer i vores pædagogiske arbejde hernede.

Bekymringskortet er lavet så alle kan se hvordan vi håndterer livets problemer, store som små. Vi har brugt flere pædagogiske formiddage på at udarbejde det, og er meget stolte af at kunne præsentere jer for resultatet.

Vognfjederens Bekymringsplan

Med vores Bekymringsplan ønsker vi i Vognfjederen at styrke vores forældre samarbejde, for derigennem at give Jeres barn de bedst mulige forudsætninger for trivsel og udvikling.

Bekymringsplanen skal synliggøre overfor Jer forældre, hvilke bekymringer vi kan have om Jeres barn og derved forberede jer på, i hvilke situationer vi vil rette henvendelse til Jer. Vi ønsker at punkterne også kan have en præventiv og forebyggende virkning på de problemstillinger og konflikter der kan opstå, når Jeres barn går i klub.

Bekymringspunker

  • Trivsel - Tegn på indadvendthed, tristhed, flytning, skilsmisse problematikker, sygdom, dødsfald mm.
  • Tabu - Overvægt, underernæring, hygiejne, misbrug mm.
  • Mobning - Både klub, skole og øvrig fritid. I div. medier som mobil, facebook m.fl.
  • Opførsel - Provokerende opførsel, manglende respekt for andre børn, unge og voksne, groft sprog og nedsættende tale.
  • Rygning - Fritidsklub og juniorklub børns forældrene får besked. Ungdomsklub unge taler vi selv med og opfordre kraftigt til stop og at de selv går i dialog med jer som forældre.
  • Vold - Truende adfærd, slagsmål og provokation til slagsmål og vold. Verbal vold.
  • Tyveri - Fra andre medlemmer, baren, køkkenet mm.
  • Hærværk - f.eks. skade på inventar, klubben eller andre medlemmers ejendele.
  • Brud på klubbens regler - Herunder særlige regler ved koloni og på ture.

Ved et eller flere af de ovenstående bekymringspunkter, kan vi rette henvendelse til Jer pr. tlf. øjeblikkeligt, hvis vi finder det nødvendigt. Vi kan også tage Jeres barn op på vores personalemøde, hvor det blandt personalet og ledelsen vil blive drøftet/vurderet om vi skal rette henvendelse til Jer og hvordan vi hjælper Jeres barn bedst muligt videre. Vi kan vælge at have dialog med Jer pr. tlf. eller invitere Jer til en samtale hernede i klubben, alt efter hvad vi skønner bedst for samarbejdet.

Bekymringer om Jeres barn vil blive noteret i et elektronisk kartotek og gemt. Ved maksimum 3 bekymringer vil I blive indkaldt til samtale.

Vil vi gerne opfordre Jer til ligeledes at inddrage os i eventuelle bekymringer.

Jeres barn har sin egen tillidsperson/pædagog i klubben og det er dennes primære ansvar at have kendskab til Jeres barn, samt have kontakten til Jer.

I Vognfjederen har vi stor fokus på det tværfaglige samarbejde. Det betyder at vi samarbejder med forvaltningen, skolerne, klasselærerne, andre klubber, GFO´erne, SSP, psykologer, familierådgivere og misbrugskonsulenter m.fl. Derfor vil disse samarbejdsparter blive inddraget i vores bekymringer om Jeres barn, hvis vi finder det nødvendigt. Vi kan også opfordre Jer til at tage kontakten, hvis vi skønner det vil styrke jeres familie og barns trivsel bedst muligt. I et bekymringsforløb kan det også blive diskuteret, hvorvidt vognfjederen er det rette sted for Jeres barn.

Vi har underretningspligt i Vognfjederen, og en sådan vil blive sendt til både Jer og forvaltning.