På forsiden kan du hente en indmeldelsesblanket eller på linket her ved siden af. Indmeldelsesblanket

Overgang i Børns liv fra GFO til FC

Indmeldelse i klubben Vognfjederen. Også selv om I ønsker en fast tilknytning til Olympia. Altså indmeldelse til begge steder foregår
på Vognfjederen. 

Rent praktisk skal vi oplyse at:

 De nye medlemmer kommer på besøg besøg hernede med deres Gfo' er.

 • 1. august starter børnene fra Munkegårdsskolen og Dyssegårdsskolen.

Vi glæder os til at hilse på jer 

Formål:

 • At overgangen mellem GFO og FC opleves trygt og sammenhængende –for både børn og forældre.
 • At der skabes betingelser for videndeling og samarbejde om den pædagogiske praksis på tværs af GFO og FC.
 • Hovedparten af Gentofte Kommunes skoler er opdelt i indskoling, mellemtrin og udskolingsafsnit. Dette medmedfører bl.a. et konsekvent lærerskift efter 3.klasse samtidig med børnene udmeldes af GFO. Derfor er en for børnene bevidst, oplysende og tryghedsskabende indsats netop i overgangen mellem GFO og FC ønskværdig.

Rent praktisk:

 • Inden start hernede er FC-medarbejdere én dag i skole/GFO. På denne dag afholdes tillige et møde med børnene i GFO, hvor FC medarbejderne fortæller om FC og børnene kan spørge ind til det at gå i klub.
 • Børnene kan gennem denne dialog få ansigter på fritidscenterets pædagoger.
 • GFO-børn og medarbejdere fra Munkegårdsskolen besøger klubben 3-4 gange i løbet af marts/april.
 • GFO-børn og medarbejdere fra Dyssegårdsskolen besøger klubben én gang.
  Dette for at børnene med kendte trygge voksne kan få indblik i fritidscenterets struktur, tilbud og hverdagsritualer.
 • Alle børn får en tillidsperson ved start på fritidscenter.